RSSHOẠT CẢNH ĐÀN BƯỚM BAY   

  Phan Xuân Hòa đưa lên  January 27, 2011 15:59 as 


HOẠT CẢNH ĐÀN BƯỚM BAY

Tóm tắt
Lý thuyết tiết - Thực hành tiết
  1. Mục tiêu
 • Các mục chính
 • Bài tập bắt buộc
 • Bài tập làm thêm
 • Giúp học viên có thể áp dụng kiểu hệ thống hạt dạng Instanced Geometry một cách sinh động nhất.
  • Tạo nhân vật bướm
  • Tạo hệ thống hạt
  • Cập nhật chất liệu từ bướm gốc
  • Cho thêm lá, hoa bay lẫn chung với bướm.
  TẠo nhân vẬt BưỚm

  Mở file Particle_Butterfly.max tại thư mục 3DSMAX3/ Scenes/ Creatures.
  Khung cảnh đã có sẳn một chú bướm được diễn hoạt cho đập cánh tại chỗ (play kiểm tra).
  Xem cách biên tập chất liệu cho từng cánh bướm tại Matertial Editor, Cách diễn hoạt tại Track View. Hình bth 1.3 là khung cảnh hiện hành.
  Hình 3-1
  Nếu đối tượng được tạo thành từ nhiều hình dạng khác nhau (ví dụ như con bướm trên, có hai cánh và thân mình. Hoa thì có nhiều cánh, cuống, nhuỵ v.v.) tất cả chúng sau khi được diễn hoạt thì phải Group lại (vào menu Group\ Group và đặt tên), vì nếu không có thể hệ thống hạt sẽ chỉ cho ra một đám toàn là cánh bướm hoặc toàn là cuống hoa không thôi.
  TẠo hỆ thỐng hẠt

  • Create \ Particle Systems \ PCloud. Rê vẽ tại vùng nhìn Top một khung hôp được tạo ra.
  • Modify nhập các thông số như sau:
  • Basic Parameters:
  • Khu vực Display Icon:
  • Rad/ Len = Width = 600; Height = 400.
  • Chọn Mesh trong khu vực Viewport Display.
  • Particle Type
  • Kiểm chọn kiểu Instanced Geometry (bản sao khối hình học).
  • Click nút Pick Object Click vào con bướm tại vùng nhìn
  • Rê thanh trượt thời gian từ từ, sẽ thấy đàn bướm đang đập cánh nhè nhẹ…tại chỗ.
  • Trong Particle Generation
  • Nhập speed tốc độ = 10 (cho đàn bướm bay đi với tốc độ này).
  • Play kiểm tra.
  • Tăng Rate = 20 (tăng mật độ bướm)
  • Giảm size = 0.5

  Các con bướm hiện đang quá đều nhau, để tạo cho có con nhỏ con lớn, bạn hãy tăng Variation ngay bên dưới giá trị Size lên khoảng = 3 chẳng hạn.
  CẬp nhẬt chẤt liỆu tỪ bưỚm gỐc

  Khu vực Mat’l Mapping and Source:
  Bảo đảm Instanced Geometry đang kiểm nhận
  Click nút Get Material From (lấy chất liệu từ đối tượng gốc (Instanced Geometry), chứ không phải từ hệ thống hạt (Icon)).
  Bật tùy chọn Random trong khu vực Animation Offset Keying. (Nhằm làm cho mỗi một con bướm bắt đầu tại một thời điểm khác nhau cho hoạt cảnh)
  Đàn bướm đang quay lưng xuống mà đập cánh giống như chúng đang đậu ngược trên một mặt phẳng. Bạn có thể diễn hoạt cho con bướm gốc xoay 1800 trong 100 frame chẳng hạn. Lũ bướm sẽ từ từ xoay lưng lên và bay khỏi …
  Bạn hãy để thêm chút thời giờ và thay đổi một vài các thông số rồi rê thanh trượt kiểm tra sự khác nhau để rút ra kinh nghiệm cho riêng mình.
  Sau cùng khi đã hài lòng. Bạn hãy chọn con bướm gốc và dấu đi bằng tab lệnh Display \ Hide Selection.
  Kiểm nhận Emitter Hiden tại Basic Parameters. (nếu không muốn nhìn thấy khung hộp của Pcloud).
  Cho thêm lá, hoa bay lẪn chung vỚi bưỚm

  Cả đàn bướm bay khỏi. một tán lá chẳng hạn, đương nhiên ít nhất cũng làm rụng thêm vài chiếc lá vàng, vài cành hoa lìa cành theo, hoặc chẳng lẽ bướm toàn một màu giống nhau hết sao!! Để tạo thêm sự đa dạng cho các loại hạt bạn hạy sử dụng đến chức năng trong thanh cuộn Particle Spawn
  Tạo thêm hoa, lá, bướm màu khác.
  Hình 3-2 : Các đối tượng sẽ dùng làm hạt phun của Pcloud
  1 bướm màu nâu, 1 bướm màuxanh, 1 hoa và 1 lá
  • Trở về Particle Generations
  • giảm Life = 10 (tuổi thọ củathế hệ thứ nhất (bướm nâu))
  • Mở thanh cuộn Particle Spawn
  • nhập Spawn = 3 (cho biết sẽ có 3 thế hệ phát sinh)
   Kiểm Spawn on Death (phát sinh thế hệ khác khi thế hệ trước chết đi) Khu vực Lifespan Value Queue (xác lập tuổi thọ cho từng thế hệ) Gõ 10, kích Add 3 lần (tuổi thọ của từng thế hệ trong 3 thế hệ sau là 10 frame)

   Khu vực Object Multation Queue (danh sách các đối tượng của từng thế hệ)
   Click nút lệnh Pick Object, click lần lượt vào hoa, lá và bướm xanh.
  • Rê thanh trượt thời gian bạn sẽ thấy cứ hết 10 frame thì có một loạt hoa, lá rồi bướm bay ra…

  TrỘn lẪn các thẾ hỆ

  Tại Particle Generations, tăng Variation ngay bên dưới giá trị Life
  Rê thanh trượt thời gian kiểm tra lại (xem hình bth 4.3)
  Hình 3-3: Hoa, lá, bướm xanh, bướm nâu được thay thế các hạt của Pcloud.


     1 - 1 of 1


  Các bài mới đăng gần đây: